Büyü Nasıl Bozulur?

Büyüler antik çağlardan beri insanoğluın yaşamındadır. Toplumlar tarafınca çeşitli şekillerde kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Büyü icra eden insanlara büyücü denilmektedir. Büyücü diye anılan kişiler büyüleri meydana getiren kişilerdir. Ancak toplumda büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabını verebilecek kişiler de gene aynı kişiler olmuştur. Bayağı kişilerin de çeşitli ritüellerle büyü yapabilmesini mümkün olduğu söylenmektedir. Ancak bu kişilerin yararlandığı kaynaklar da sınırlı olduğundan. Basit bireylerin büyü nasıl bozulur? Sorusuna yanıt vermeleri pek mümkün değildir. Büyünün yapılış aşamasında olduğu şeklinde deforme aşamasında da yine büyücüler ya da medyumlara başvurulur. Büyü iyi mi bozulur? Sorusunun yanıtının onlar da olduğu düşünülür. Bununla birlikte büyülerle ilgili kaynaklar pek sınırlıdır.

Büyüler ve yöntemleri
Dinlerin büyülerin yasak olmasını açıklamasıyla beraber büyücülere ağız cezalar verilmeye başlandığı orta çağ dönemi sonlarında tüm kaynakların yakıldığı düşünülmektedir. Ek olarak büyü yapmanın bir çok yöntemi olduğundan büyünün bozulması da nasıl yapıldığına göre şekillenmektedir. Büyücü ya da kahin denilen kişilerin eğer ortada bir büyü var ise onun ne büyüsü olduğu kim tarafından iyi mi yapıldığının bilinmiş olduğu düşünülmektedir. şu sebeple büyülerin bozulması için de gene aynı kişilere danışılır. Çünkü büyüyü bozmak için nasıl yapıldığının bilinmesi gerekmektedir.

Büyüler ve etkileri nedir
Genel olarak tabiatüstü olduğu kabul edilen büyülerin, bozulması için de gene doğaüstü güçlerden yardım alınması gerektiğine inanılır. Mesela bir ferdin üzerinde kara büyü olduğuna inanılıyorsa kara büyünün karanlık güçlerle hatta şeytanla antak kalma yapılarak yapıldığına inanılır. Bu büyüyü bozmak için de gene aynı güçlere başvurulması gerektiği düşünülür. Kısaca büyü nasıl bozulur? Dendiğinde öncelikle bilinmesi ihtiyaç duyulan büyünün ne şekilde yapıldığının bilinmesi gerektiği düşünülür. Peki, bu büyüler iyi mi ve ne şekilde bozulur derseniz bunun için de birçok farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır tıpkı büyü yaparken kullanılan yöntemlerin çok farklılık göstermesi benzer biçimde. Kendisine büyü yapılmış kişi ile ilgili çok farklı bir görüş daha vardır. Eğer bir kişiye büyü yapılmış ve bu birey büyük bir badire atlatmışsa kişiye yapılmış olan sihrin bozulduğuna inanılır. Örneğin bu fert ölümden dönmüşse ve üzerinde bir büyü varsa bu büyünün bozulduğuna inanan görüşler de vardır. Peki, Büyü nasıl bozulur? Hükümsüz kalabilir yahut kendiliğinden bozulabilir. Bu duruma kendiliğinden büyünün bozulması denilebilir. Doğum, aşk, kaza, felç benzer biçimde durumlar yaşandığında bireyin üzerindeki büyü iyi mi bozulur? Büyü, hükümsüz kalır yani kendiliğinden bozulur. Bu vakaların kişilerin iç dünyasında çok derin izler bıraktığı düşünüldüğü için büyü hükümsüz kalır.

Büyüyü Bozma yöntemleri nedir?
Pagan geleneklerinden İslam’a kadar sihrin varlığından söz edilmiştir. Pagan geleneklerinde büyü çok düzgüsel toplumun ve doğanın bir parçası olarak görülmüştür. İslam dönemine gelindiğinde ise Kuran da büyü açıkça haram kılınmıştır. Günümüzde sihrin varlığına olan inanç azalmış olsa da yine birtakım uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır. Uygulamalar da büyü iyi mi bozulur sorusunu gündeme getirmektedir. Bununla ilgili birçok yöntem söylenmiş olsa da kati bir üslupla yapıldığı düşünülen sihrin nasıl bozulmuş olduğu yahut bozulup bozulmadığı da gene tam bir gerçeklikle ortaya konulamamaktadır. Büyü yapılırken kullanılırken yöntemlerin değişiklığı sihrin deforme şeklini de etkilemektedir.

İnançlar ve Büyüye Bakış Açıları
Türk topluluğunda İslam inancına bağlı olarak büyüye bakış açısı şekillenmektedir. Ancak her ne kadar İslam dininde büyünün haram kılındığı söylense de büyünün toplumda var olduğuna inanılmaktadır. Bu da büyü nasıl bozulur? Sorusunu sık sık gündeme getirmektedir. Büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabı da yine İslam dininde aranmaktadır. İslam dininde açıkça büyü haram kılınmış olsa da büyünün etkilerinden korunmak için bazı yöntemlere izin verilmektedir. Kişilerin büyü bozmak için bazı öğretiler öğrenmesine müsaade edilmiştir. Yani büyü nasıl bozulur? Sorusunun İslam dininde yeri vardır. Ancak bu yöntemlerle ilgili her ne kadar izin verilmiş olsa da yine biroldukça farklı yöntem ve öğretiden anlatmak mümkündür. Bununla beraber dinde inancı tam olan insanların büyüden etkilenmeyeceği söylenmektedir. Kuran da bulunan Felak ve Nas surelerinin de büyüden korunmak yani büyü yapılmasını engellemek için çok önemli bir yere haiz olduğu düşünülmektedir. Bu duaları okuyarak kişiler kendilerine büyü yapılmasını engellenebileceğini düşünmektedirler. Peki, büyüden korunmak ya da büyüyü bozmak için nasıl yöntemler kullanıyor derseniz bu tarz şeylerin daha azca malum öteki yöntemlerinden de bahsetmek gerekecektir. İslam dininde öncelikle Bakara, İhlas, Felak ve Nas dualarının kişileri büyüden koruduğundan bahsedilmektedir.

Çiftler İçin meydana getirilen Büyüler
Dualarda bahsedilen de en büyük yaratıcı gücün tanrı olduğu ve o müsaade etmediği sürece inançlı insanoğluın kötü büyülerden etkilenmeyeceğidir. Doğal olarak eğer büyüden etkilenildiği düşünülüyorsa büyü nasıl bozulur sorusu devreye girmiş oluyor. Bunun için de biroldukça farklı yöntemden bahsedilmekle beraber öncelikle kişilerde sihir olup olmadığının nasıl anlaşılacağından anlatmak gerekir. Birinci olarak çiftleri birbirinden ayırmak için yapılan büyülerden anlatmak gerekir. Çiftlerin ayrılma sürecinde büyüden etkilenip etkilenmedikleri veya aralarını açacak bir sihrin varlığını idrak etmek için bazı belirtilerden bahsedilmektedir. İki ferdin aralarındaki sevginin aniden nefrete dönüşmesinden çok minik mevzuların büyük problemler haline gelmesi ve birbirlerini asla affetmedikleri durumların yaşanmış olduğundan bahsedilir. Birini sevdirme sihrinde şu demek oluyor ki aşk büyüsü denen sihir de ise karşı taraftaki birey tutkuyla bağlıdır ona karşı tamamen itaatkâr olması büyüden bahsedilmesine sebep olabilir. Bunların haricinde isimlerinden etkilerinin anlaşılabileceği göz boyama sihri, delirtme sihri, içe kapanıklık sihri, sesler duyma sihri, hasta etme sihri, kanama sihri, eşiyle olan evliliği engelleme sihri, bağlama sihri şeklinde belirtilerinin kolayca anlaşılabileceği sihirlerden de bahsedilmektedir.

Büyünün Tedavisi Var Mıdır?
Bu aslına bakarsak gene büyü iyi mi bozulur? Sorusunun cevabıyla eşdeğerdir ancak farklı yöntemlerden anlatmak mümkündür. İlk olarak sihrin tedavisinde yahut büyünün bozulmasında şifa amacıyla okunan bazı sözlerden bahsedilmektedir. Bu duaların gerçekleşmesinin ilk şartı ve aslen büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı da olmaktadır bu yalnızca tanrı’a yakarış edilir ve istenilen şey ondan istenilir. Büyü iyi mi bozulur sorusunun cevabı öncelikle istenilen şeyin allah’tan istenmesidir. İkincisi ise okunan duaların gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Kısaca büyünün bozulması için okunması ihtiyaç duyulan dualar vardır bunların da iki şartı vardır. Bunlardan ilki meydana getirilen duanın yalnız yaratıcıya yapılması istenilen şeyin karanlık güçlerden değil yaratıcıdan istenmesidir. İkinci ise yapılacak olan duanın gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Yani tanrı’tan istenilen şeyi yaratıcının gerçekleştireceğine inanmaktır. Böylece büyü nasıl bozulur? Sorusuna ilk cevaplar verilmiş oluVolkan. Büyünün bozulması için okunacak duanın hangi ortamda gerçekleştiği de son aşama önemlidir. Ortamda İslam dinine aykırı unsurların bulunmaması gerekir bununla beraber canlı varlıklara ilişik resimlerin ve heykellerin bulunmaması gerekir ek olarak mekanda müzik çalınmaması ve müzik aletinin bulunmaması gerekir.

Büyüyü Bozma Duası
İslam dininde ortamda bu tarz şeylerin olduğu aslabir ortamda yakarma edilmemesi gerektiğinden bahsedilir. Çünkü ortamda fotoğraf, heykel bulunması İslam dininden önce yaratıcıya tapmayan insanların yaratıcı olarak kabul edip taptığı nesneler olmasından meydana gelen bir inançtır. Ayrıca büyünün bozulması duayı okuyacak ferdin öneminden de bahsedilmektedir. Duayı okuyacak olan kişinin takva sahibi bir birey olması beklenir ve bu şekilde olduğu düşünülen kişilerin büyüyü bozma duası okuması istenir. Duayı okuyacak olan ferdin aynı zamanda büyü nasıl bozulur sorusunun tüm cevaplarını bilmesi gerektiği düşünülür. Yapılacak duanın ve gereklerinin tamamen bilmiş olduğu düşünülen kişilerden bu duaları büyü yapıldığı düşünülen kişilere okuması beklenir. Ek olarak kendisinde büyü olduğu kabul edilen bireyin de yakarma okuma esnasında yapması ihtiyaç duyulan şeyler mevcuttur. İslam dininde aram kılınmış olan şeyleri yapmaması gerektiği düşünülür. Giyim kuşam kıyafet ve görünüşü ile ilgili İslam dinine uymayan noktalar var ise bunun tamamlanması beklenir. Örneğin İslam dininde eğer büyü yapıldığı kabul edilen kişi bir kadın ise başının kapalı olması gerekmektedir okunacak olan yakarış esnasında. Ek olarak üzerinde dini vecibelere aykırı takı, aksesuar vb. şeylerin olmaması gerektiği söylenir.

Büyü Bozma yöntemleri
Büyü iyi mi bozulur sorusu her ne kadar dini vecibelere dayandırılmış olsa da büyüyü bozabilecek olan kişilerin de çoğu zaman büyücüler ve medyumlardan seçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Hal böyle olunca ortaya bu konularla ilgilen birey sayısınca yöntem çıkmaktadır. Büyü iyi mi bozulur sorusunu kime sorduğunuzun çok önemli olduğunu kimlerin bu duaları okuyabileceğinden yukarıda çokça bahsetmiş olsak da farklı yol ve yöntemlerin varlığından da söz etmek mümkündür. Bu kişilerin çoğalması şekilleri de çoğaltmıştır. Örneğin bir kişide büyü olup olmadığı iyi mi anlaşılır dendiğinde de gene çok farklı yöntemler ortaya konulmaktadır. Peki, büyü nasıl bozulur bununla ilgili farklı yöntemler var mı derseniz çokça yeni yöntemden bahsedilir. Sirkeli suya okunan, defne yaprağına yazılan dualardan çokça bahsedilmektedir. Bu yöntemler de büyü iyi mi bozulur sorusunun cevabı olsa da bilici ve büyücülerin yöntemleri olabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Çoğunlukla bahsedilen yöntemler içinde suya adetli şekilde okunması gereken çeşitli dualardan bahsedilir. Su veya sirkeli suya okunan duaların belirli adetlerle okunup peşinden o suların içilmesi gerektiğinden bahsedilir. Gene benzer şekillerde bir kişide büyü olup olmadığının nasıl anlaşılacağı ilgili de benzer yöntemlerden bahsedilir. Belirli zamanlarda su ya da sirkeli suya belirli adetlerce okunan duaların peşinden bu suların içilerek kişilerde büyü olup olmadığının anlaşılabileceğinden de bahsedilmektedir.

Sihrin İnsanlar Üzerindeki tesirleri
Büyü nasıl bozulur yöntemleri nedir derken birçok yöntemden bahsedilmektedir. Az önce bahsettiğimiz benzer biçimde büyüyü bozmayı belirleyen şeylerin başında sihrin iyi mi yapıldığının bilinmesi gerektiğinden de bahsetmiştik. Eski dönemlerden beri var olan çeşitli cisimlerle büyü yapma yöntemleri de vardır. Bugün bildiğimiz isimleriyle vudu bebekleri diye de anılan bir bireyin bu bebekler yerine büyü yapılan kişiyi temsil edildiğine inanılır. Yapılmak istenen büyüler bu bebekler üzerinde kullanılarak yahut farklı cisimler üzerine uygulanılarak farklı bölgelere atıldığı söylenen büyü çeşitleri de vardır. Bunların içinde muskalar da sayılabilir. İşte burada büyü iyi mi bozulur sorusunun bir başka cevabı da ortaya çıkmaktadır. Bir başka büyü nasıl bozulur yöntemi ise bu mevzuda ortaya çıkmaktadır. Büyü yapıldığı düşünülen nesnenin bulunmasının büyüyü ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Büyünün yapıldığı malzemeyi bulup bulunduğu yerden çıkarılmasının büyüyü bozduğuna inanılmaktadır. Bu yöntemde büyü nasıl bozulur sorusunun bir başka cevabı ise sihrin ulaştığı yerdeki zararlı maddenin boşaltılması yöntemi olduğu söylenmektedir. Çünkü sihrin insan vücudunda ve sağlığında çokça tesirinin olduğu düşünülmektedir bu nedenle büyünün bazen insan vücudunun çeşitli yerlerine etki etmiş olduğu ve bu ziyanın vücuttan çıkarılmasının çokça fayda sağlayacağı da düşünülmektedir. Sihrin çeşitli kötü ruhların tesirinde gerçekleştiği düşünüldüğünden bu yöntemlerin sihrin iyi mi bozulduğu ile ilgili cevaplar verdiği düşünülmektedir. Hatta büyüden etkilenen kişilerin zihinsel olarak etkilenmesi ile vücutlarında çeşitli semptomlar var olduğuna inanılmaktadır.

Farklı Açılardan Büyü Bozma Ritüelleri
Büyü nasıl bozulur sorusuna birçok farklı açıdan cevaplar vermeye çalışmış olsak da bazı kişiler sihrin varlığına ve etkilerine inanmamaktadır. Büyünün etkilerine ve varlığına inanmayan kişilerce de bu etkilerin her vakit bilimsel cevapları olduğuna psikolojik veya fizyolojik sebeplerin bazı gruplar tarafınca farklı algılandığını düşünmektedirler. Bu kişiler daha çok kişilerin ruhsal, zihinsel veya fizyolojik olarak onları etkileyen şeylerin her vakit bilimsel açıklamaları olduğuna inanmaktadırlar. Çünkü günümüzde büyü ve yöntemleri artık geçmişte olduğu kadar öneme haiz değildir bu kişiler tarafından oluşturulan düşünce şekli de budur. Büyü olduğuna inanmadıklarından dolayı da bu kişiler büyü nasıl bozulur sorusunun cevabını merak etmemekle birlikte ilk önce yapılması gereken şeylerin bilimsel cevaplar aramak bulunduğunu düşünmektedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara

papaz büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü papaz büyüsü jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı bağlama büyüsü