Giden kişiyi geri getirme

Giden kişiyi geri getirme mümkün mü? Bu soru çağlar boyunca soruldukça farklı kişi tarafınca sorulmuştur. Gideni geri getirme büyüsü uzun senelerdir, kişi tarafınca istenmeyen, kabul edilemeyen ayrılıkların çözümü olarak karşımıza çıkmıştır. Gideni geri getirme büyüsü yardımıyla ayrılık acıları biter ve daha güzel mutlu geleceklerin kapısı aralanır Gideni geri getirme büyüsü en başta bir tek sevgililerin kullandığı bir büyü şeklinde dursa da kapsam alanı bununla sınırlı değildir. Bu yanılgının sebebi ise çoğunlukla sevgililerin kendilerini terk eden partnerlerine karşı bu büyüyü uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Bu büyüyü, sevgililerin dışında evli çiftler de evi terk eden partnerlerini geri döndürmek için bir eş yahut evi terk eden ebeveynini geri döndürmek için bir evlat da yapmış oldurabilir. Lakin gideni geri getirme büyüsü bir tek duygusal ilişkiler ile sınırlı değildir. İş ortaklarından birinin ortaklığı bozup, yolları ayırma kararlarından sonrasında da ayrılık istemeyen ortak tarafınca sıkça gideni geri getirme büyüsü kullanılmış ve bu sayede maddi çıkarlar korunmuştur.

Birden fazla olan bu gideni geri getirme büyüleriyle ilgili bazı ortak kurallar vardır. Bunlardan ilki bir büyüye başlanıp büyü bitmeden yeni bir tanesine geçilemeyeceğidir. Muhakkak ilk yapılan büyü bitirilmeli daha sonra yenisine başlanmalıdır. Çünkü her iki büyünün aynı anda yapılması büyü yapılan kişiye zarar verebilecek kadar tehlikelidir. İkinci olarak büyülerin bazılarının malzemeleri belli olsa da büyü esnasında yalnızca medyumlar tarafından temin edilebilecek dinsel tören malzemeleri olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Noksan malzemelerle meydana getirilen ritüeller başarılı olamayacak ve büyü tutmayacaktır.

Ek olarak temin edilen malzemelerin mutlaka temiz yerlerde saklanması gerekmektedir. Araç-gereç temininin haricinde da büyülerin niyetlerden oluştuğu bilinmeli ve bu niyetleri en iyi hakiki ve deneyimli bir medyumun aktarabileceği göz ardı edilmemelidir. Iyi mi ki bir dersi öğrenebilmek için öğretmenlere ihtiyaç duyuyorsak, bir büyünün tutması ve başarılı olması içinde medyumlara ihtiyaç duyarız. Gideni geri getirme büyüsü ortak kurallarından biri de büyüyü yaparken kesinlikle abdestli olmak ve tesirini arttırmak için gece vakitlerinde büyüyü işleme koymaktır. Yatsı namazından önce büyü ritüeline başlamak yahut başlayıp bitirmek boşuna bir çabadır. Çünkü gideni geri getirme büyüleri sadece yatsı namazından sonra yapıldığında meblağ.

Gideni Geri Getirme Büyüsü neden Bir Tane Değildir?
Gideni geri getirme büyüsü niçin bir tane değildir? Niçin gideni geri getirme büyülerinin yapılışları farklıdır? Her insana aynı gideni geri getirme büyüsü uygulana bilir mi? Gibi soruların oldukca basit bir cevabı vardır. Çünkü büyü yapılacak her insan aynı değildir. Büyü yapılacak bireyin karakteri ve iradesi hangi sihrin yapılacağını belirlemede önemli bir etkendir. Örneğin, en tesirli gideni geri getirme büyüsü iradesi çok güçlü insanoğlu yüzünden ortaya çıkmıştır.

İradesi güçlü insanoğlu büyü tesiri altına çok zor girerler bu nedenle onlara özel çok kuvvetli büyüler yapılması gerekir. Lakin bu en tesirli gideni geri getirme büyüsü iradesi zayıf insanlara yapılırsa üzücü sonuçlar doğurabilir. İradesi zayıf insan bu çok etkili büyüyü kaldıramayacak ve fizyolojik olarak baş ağrıları halsizlik ve bitkinlik gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalacaktır. En tesirli gideni geri getirme büyüsü çok zor olduğundan, basit medyumların bile bu büyüleri yapmaları önerilmez bundan dolayı bu büyüyü yalnızca işinde çok iyi ve deneyimli medyumlar yapabilir.

İple yapılan Gideni Geri Getirme Büyüsü nasıl Yapılır?
Gideni geri getirme büyüsü nedir? Gideni geri getirme büyüsü iyi mi yapılır? Gideni geri getirme büyüleri medyumların gizli bilgilerini barındırsa da bazı büyülerin iyi mi yapıldığı halk tarafınca da bilinmektedir. Örneğin:

İple meydana getirilen gideni geri getirme büyüsü çok meşhur olan gideni geri getirme büyülerinden biridir. İple meydana getirilen gideni getirme büyüsünün en önemli püf noktası, büyüde kullanılan ipin rengidir. Bu büyüde genel olarak ip siyah renktedir. Bazı medyumlar beyaz renkli ipte tercih edebilir fakat sayıları oldukca azdır. Ancak renkli ipler bu sihrin felaketi olur. Çünkü renkli ip kullanılan gideni geri getirme büyüsü istenilen şekilde tutmadığı benzer biçimde niyetin tersine bir etkide gösterir. Bu yüzden ipin rengi çok önemlidir deneyimsiz medyumlardan ve sihrin bu tarz zararlarından korunmak için ne olursa olsun büyüye başlanmadan ne renk ip kullanılacağını sormak gerekir.

Büyüye ise ipi alıp bir sini üzerine koyarak başlanır. (İp mutlaka renkli olmamalıdır) daha sonrasında tepsideki ipin yanına kişilerin resmi konur. İp tepsiden alınır ve okunmuş suya batırılır ve kuruyana kadar resimlerin yanında bekletilir. İpin kurumasıyla resimler ateşe verilerek kül olana dek beklenir. Resimlerin kül olduğu durumda tarafındaki ipe hiçbir şey olmayacaktır. Son aşfakat olarak ip ve küller tepsiden alınarak bir ağacın altında toprağa gömülür ve işlem sona erer. Bu işlem doğru şekilde yapıldığında etkili olacaktır lakin iple meydana getirilen gideni geri getirme büyülerinin tesiri birazcık uzun vakit almaktadır.

Resimle meydana getirilen Gideni Geri Getirme Büyüsü nasıl Yapılır?
Resimle yapılan gideni geri getirme büyüsü, iple yapılan gideni geri getirme büyüsünün aksine oldukça hızlı etki eder. Bundan dolayı en hızlı gideni geri getirme büyüleri içinde yer alır. Bu sihrin püf noktasını ise enerji oluşturur. Ritüel esnasında oluşacak enerjiyi yönetmek ve yönlendirmek yüksek önem arz eder. Püf noktasının enerji olması yönüyle resimle meydana getirilen gideni geri getirme büyüsü ritüeli esnasında enerjiyi yönetememek ya da yanlış yönlendirmek benzer biçimde bir sorun yaşanırsa büyü amacından sapar ve kötü neticelar doğurabilir. Bu yüzden mutlaka gerçek ve deneyimli bir medyumla çalışılmalıdır.

Resimle meydana getirilen gideni geri getirme büyüleri en çok sevgililer arasında yaşanan ayrılıklarda kullanılır. Hızlı olması ve birçok faydası bulunması sebebiyle sık tercih edilen resimle gideni geri getirme büyüsü, hakiki ve deneyimli medyumun ritüelde oluşan enerjiyi büyü yapılacak kişiye göndermesiyle etki etkisini göstermeye başlar. Büyünün adından da anlaşılacağı üzere bu büyü için resim gereklidir. Fakat büyü için kullanılan diğer malzemeler halk tarafından bilinmemekte yalnızca gerçek medyumlar tarafınca bilinip tedarik edilebilmektedir. Resimle gideni geri getirme büyüsünün son aşaması resimlerin toprağa yok olmasıyla olur. Resimler toprağa gömüldükten sonrasında büyü tamamlanır ve hızlı bir şekilde etki gösterir. Resimle gideni geri getirme büyüsünün hızlı olmasının yanı sıra fazlaca faydalı etkilerinin olması da tercih sebebidir. Bu faydaları sıralamak gerekirse:

Büyü tamamlanıp hızlı bir şekilde tesirini gösterdikten sonrasında büyü yaptıran kişinin aslabir şey yapmasına gerek kalmamıştır. Çünkü büyü yapılan birey işlem tesirini gösterir göstermez saplantılı bir halde büyü yaptıran kişiden haber almak isteyecek, merak edecek ve ona erişebilmek için her yola başvuracaktır.
Resimle gideni geri getirme büyüsünün en önemli yararlarından biri de büyü meydana getirilen ferdin, büyü yaptırana saygı ve sevgisinin artmasıdır. Hatta bu saygı ve sevgi o kadar artar ki dünyada büyü yapmış olduran kişiden daha çok kimseyi o aşama sevmez ve saygı duyamaz.
Resimle gideni geri getirme büyüsünün en önemli avantajlarından biri de terk eden sevgili yeni bir aşka yelken açmışsa bile bir anda partnerinden soğuyacak ve ondan kurtulmak isteyecektir. Çünkü büyü tesirini gösterdikten sonra büyü yapmış oldurılan fert yalnızca büyü yapmış olduranı düşünecek onunla olmak isteyip onun sevgisiyle mutlu olacaktır. Geri kalan tüm ilişkiler büyü yaptırılan için adeta bir işkence olacaktır. Büyü yapmış olduran kişide resimle gideni geri getirme büyüsü sayesinde iki farklı büyü yapmış olup zaman yitirmek yerine tek büyüyle amacına ulaşabilecektir.

Gideni Geri Getirme Büyüsü etkileri nelerdir?
Gideni geri getirme büyüsü direk insan iradesine karşı yapılır bundan dolayı büyüye maruz kalan kişilerde köklü ve sıra dışı değişikliklere neden olur. Gideni geri getirme büyüsü, umutsuz aşıklar için olmasıyla birlikte maddi çıkarları sarsılmasın diye uğraşan insanlar için de muhteşem bir çözüm yoludur. Gideni geri getirme büyüsü yardımıyla sevgilerinden ayrılmak istemeyen ama partnerleri tarafınca buna zorluk çeken insanlar yine mutlu bir ilişki başlatıp, ömür boyu kalıcılığıyla sevgi ve saygı dolu ilişkiler kurabilirler. Hatta bu büyü yardımıyla ilişkileri öncesinden bile güzel olma şansı yakalar çünkü artık arada koparılamayacak bir bağ oluşmuştur.

İş partnerlerinden kopmak istemeyen insanoğlu ise gideni geri getirme büyüsü sayesinde işlerini kurtaracak ve belki de iflastan kurtulacaktır. Ortaklaşa iş ilişkileri de daha sağlam olacak çünkü büyü yapılan partner, büyü yapmış olduran iş partnerine sevgi ve saygıyla bağlı olduğundan onun zararına olacak her türlü işten kaçınacak ve işlerini ömür boyu şeffaflık ve sadakat içinde yürütecektir. Bir başka örnek olarak da çocukların ebeveynlerine yapmış oldukları gideni geri getirme büyülerinin etkilerinden bahsedilebilir.

Bazen sonlanmış evlilikten sonrasında bir tarafın yalnız eşi değil çocuklarını da terk etmesiyle yaşanmış olan üzücü durum için gideni geri getirme büyüsü kullanıldığında evini terk eden ebeveyn ailene geri dönecek ve eskisinden daha fazla sevgi duyduğu ailesiyle mutlu bir yaşam sürecektir. Bunun tam tersi bir örneğinde de aşktan gözü kör olmuş bu nedenle ailesine karşı çıkan, artık ailesiyle görüşmek istemeyen çocukları için anne babalar gideni geri getirme büyüsüne başvurur. Bu büyü yardımıyla yanlışa sürüklendiğine inandıkları çocuklarını kurtarabilir bununla birlikte aile huzurlarını ve mutluluklarını yeniden sağlayabilirler.

Gideni Geri Getirme Büyüsü Zararlı mıdır?
Gideni geri getirme büyüsü nedir? Gideni geri getirme büyüsü nasıl yapılır? Gideni geri getirme büyüsü büyü kurallarına uyularak ve hakiki, deneyimli medyumlar tarafınca açık niyetlerle yapıldığında mutlaka zararsızdır. Ancak deneyimsiz medyumlar ya da medyuma ihtiyaç duymayacağını düşünecek gaflete kapılan sıradan insanoğlu tarafınca yapılan gideni geri getirme büyülerinin tutmadığını görecektir.

Büyülerin tutmaması haricinde deneyimsiz bir halde yapılan gideni geri getirme büyüleri, büyük yanlışlara sebep olacak bu da büyü icra eden bireyin öyle bir amacı olmamasına rağmen büyü yapılan kişiye zarar vermesine olanak sağlayacaktır. Bu zarar yapılan hatasın boyutuna bakılırsa değişim gösterir. Fakat genel olarak rastlanan büyü yapılan bireyin baş ağrıları çekmesi, devamlı kendini halsiz, yorgun hissetmesi ve kendini bir boşluk içinde bularak mutsuzluk hissi yaşaması şeklinde geçici durumlar söz konusu olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara

papaz büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü papaz büyüsü jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı bağlama büyüsü