Medyumlar güvenilir mi

Medyumlar güvenilir mi

Medyumlar güvenilir mi sorusuna doğru ve güvenilir olan bir medyum, haiz olduğu yetenekler haricinde özel gizli saklı ilimlere de tam olarak egemen olmalı ve doğru şekilde uygulayabilmelidir. Bu gizli saklı ilimleri öğrenebileceği kaynakları doğru anlaması ve yorumlaması açısından da iyi bir seviyede Arapça ve Osmanlıca dillerine de hâkim olmalıdır. Bazı büyü türleri ise İbranice mevzusunda da yetkinlik gerektirmektedir. Örneğin Kabala Büyüsü meydana getirecek olan bir medyum bu konuda tam olarak tüm bilgilere haiz olmalıdır. Çünkü Kabala Büyüsü, büyü yaptıracak olan kişinin vereceği doğru bilgiler ile yapılacak olan bir ebced hesabı gerektirmektedir. Kabala Büyüsü ile ferdin geleceği hakkında bazı kehanetlerde de bulunabilir. Kabala Büyüsü bu yönüyle Yıldız Name dediğimiz ilim ile benzerlik göstermektedir.

Özellikle kişilerin hayatlarındaki büyük dönüm noktaları hakkında data sahibi olmayı mümkün kılar. Bununla beraber bazı medyumlar bu konularda farklı yöntemler kullanarak Arapça ve Osmanlıca dillerinden de yararlanmaktadırlar. Medyumlar büyü yaparken de büyü bozarken de bu dilleri bilmeleri ve yazabiliyor olmaları gibi özelliklerini devreye sokarlar. Fakat bu şeklinde işlemler özellikle doğru olan medyumları manevi olarak fazlasıyla yormaktadırlar. Çünkü büyü yapılırken izlenecek yollar cinler ile iş birliği kurularak yapılır. doğru ve iyi olan bir medyum cinlerle kurduğu bu bildirişimde cinleri yöneten taraf olurlar. Çünkü aksi halde cinler insanoğlu üzerinde çok güçlü bir enerji kullanarak rahatça kişiyi manipüle edebilir. Deneyimli ve güvenilir olan bir medyum cinleri doğru şekilde ve vereceği hizmete uygun şekilde kullanmayı iyi bilmelidir.

Büyü Bozdurma İşlemi
Aksi bir durumda yapacağı işlem için kullanacağı cinler büyü veya büyü bozdurma işlemi için başvurmuş kişiye de musallat olabilir. Bu da hem medyum açısından bununla beraber yardımcı olmaya çalıştığı kişi açısından tehlikeli durumlara sebep olabilir. Hatta arzu edilen sonuç elde edilemediği gibi zararlı sonuçlara da sebep olabilir. Medyumlar cinler ile mesajşim halinde iken ruhsal olarak ve psikolojik olarak fazlasıyla yorulabilir. çünkü de medyum yapacağı iş konusunda hem deneyimli hem de uzman olmalıdır. Doğru medyum ile iş birliği meydana getiren fert beklediği ve arzu etmiş olduğu sonuçları elde edebilir. Özellikle aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin tamamen duyguları ile hareket ederek arzu ettiği sonuçları elde etmek adına medyum arayışına girer.

Medyumların da bu konuda öncelikle dürüst ve iyi niyetli olması son aşama önemlidir. Bazı medyumlar bağlama büyüsü işlemleri de yapabilmektedirler. Büyüler içinde en masum olarak görüneni bağlama büyüsü veya gideni geri getirme büyüsüdür. Çünkü bu büyü türleri arası oluşturulan veya boşanan eşleri ve çiftleri yeniden ilk günlerindeki şeklinde birbirlerine bağlamak için yapılır. Bundan dolayı de sihrin yapılış amacı iyi niyet içermektedir. doğru bir medyum ile ortak bir çalışma yürüten fert bu tür girişimlerden doğru sonuçlar elde ederler. Fakat doğru olmayan bir medyumla bağlama yahut gideni geri getirme büyüsü çalışması yapılırsa, kavuşmak yerine tam tersi olacak şekilde hatta tamamen uzaklaşılacak şekilde de neticelar alabilirler.

Doğru Medyumu Ayırt Edebilmek
güvenilir bir medyumu ayırt edebilmek için en önemli hususlardan biri de medyumun maddi çıkarlarını gözetmekten önce insanlara yardım etmeyi önceliği olarak görüyor olması önemli bir kriterdir. Büyü bozma işlemleri için de benzer kriterler söz mevzusudur. Büyü bozma işlemlerinde kullanılan en eski ve yaygın yöntemlerden biri de muska yapımı yahut muska yazımıdır. Muska yazmak ciddi bir iştir. Çünkü muska yazacak medyumun yapılmış olan büyüyü doğru anlayıp, doğru çözümleme etmesi gerekir. Doğru şekilde çözümleme edemediği bir büyüyü hangi dualar ile bozabileceğini de bilemez. Fakat güvenilir olan bir kahin Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi bilmenin haricinde Kur’an ı Kerim konusunda uzman olmalıdır. Çünkü muska yazmak için yazılacak doğru ayetleri bilmeli ve Arapça veya Osmanlıca dillerini kullanarak doğru şekilde de yazabiliyor olmalıdır.

Güvenilir bir medyum doğru bir muska çalışması ile kendisinden yardım isteyen kişiler üzerine yapılmış büyüyü bozmanın yanı sıra muska ile kötü ruhlar veya nazar gibi kötü enerjileri de kişiden uzak meblağ. Günümüzde bu alanda da çok sayıda dolandırıcılık mevcuttur. Sözde medyumlar insanoğluı maruz kaldıkları kötü durumdan kurtarabileceklerini iddia ederek muska yazarlar. Fakat bu muska içerisinde yazılanlar ya anlam ifade etmeyen yazılardır veya bilgisayar çıktısıdır. Özellikle muska içerisindeki yazıların el ile doğru şekilde yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde medyuma başvuran birey beklediği sonucu alamaz ve hem de maddi olarak da zarara uğramış olur.

Medyumlar Ne Kadar güvenilir
medyum kişiler eğer doğru ve dürüst bir şekilde çalışma yürütmüyorsa bu kendisine başvurmuş olan kişileri daha da büyük bir bunalıma itebilir. Çünkü kahin arayışındaki fert artık duyguları ile yalnız arzu ettiği sonuç için odaklı bir halde hareket eder ve mantıklı çıkarımlarda bulunamaz. Bununla beraber güvenilir olmayan medyumlara güvenen kişilerin sıkça musallat ya da sahiplenme şeklinde tehlikeler ile de karşılaştıkları bilinmektedir. Medyumlar büyü yaptıkları için cinler de bu sürece dahil olurlar. Bir cin insana musallat olduğunda o kişiyi içten içe psikolojik, sosyal ve ruhsal açıdan fazlasıyla yıpratabilir. Zaman içinde bu duruma karşı dirençleri kırılan kişiler kendi iradeleri haricinde karalar verebilir ya da yanlış eylemlerde bulunabilirler. Yani doğru ve güvenilir medyumu bulmak hem arzu edilen sonuç açısından hem de kahin ile ortak çalışma yürütecek bireyin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.

Uzman medyum Deneyimi
güvenilir ve uzman bir medyum cinlere rahatlıkla söz geçirebildikleri için kendisinden yardım bekleyen kişiyi musallat olunması benzer biçimde tehlikeli durumlara düşürmez. şundan dolayı de kişi öncelikle neyi niçin istediğini çok iyi biliyor olması gerekmektedir. Çünkü büyü yapmış oldurmak riskli bir durum olabilir. Güvenli olan medyumların önceliği kendisine başvuran ve yardım isteyen kişinin ruhsal olarak güvende olmasını da sağlamaktır. Fakat büyü yaptırmak yahut bozdurmak adına medyumlara başvuran kişiler zarar ve sonuçlarını düşünmeksizin her türlü yolu deneyebilir. Bu biçim beklentiler de büyü yapmış olduran kişiyi de üzerine büyü yapılacak kişiyi de çok farklı açılardan zora sokabilir. Bazı medyumlar direk kendisi uygulamada bulunmayabilir de. Bazı büyü çalışmaları veya büyü bozma işlemleri birebir bir tek medyumlar tarafınca uygulanmak zorunda değillerdir. Büyü türüne göre değişen işlemler medyumların rehberliğinde medyumdan yardım alan ferdin de evde uygulayabileceği ortak bir çalışma sistemi ile de yürütülebilir.

Büyü Bozdurma İşlemlerinde güvenilir Medyumlar
Özellikle büyü bozma işlemleri mevzusunda güvenilir olan medyumlar, Kur’an ı Kerim ayetlerinden yararlanarak kendisinden yardım bekleyen kişilere evde bireysel olarak uygulayabilecekleri bazı ritüelleri ödev olarak verirler. Bu tür medyumlar bir tek büyü var mı yok mu ya da ne tür bir büyü var mevzusunda cinler ile kurdukları mesajşimden faydalanırlar. Hemen sonra büyü bozma işleminin de büyü içeren bir vaziyet olmasından ziyade doğru ritüeller ve ayetler ile büyüden kurtarmayı hedefler. Bilinene gore özellikle bu türde sadece yardım fakatçlı hizmet veren medyumlar maddi çıkar beklentisi içine girmezler. Çünkü fakatçları, sadece zor durumda ve çaresiz kalmış bir kişiye rehberlik ederek yardım etmektir.

Doğru ve güvenilir olan medyumu bu biçim özellikleri yardımıyla ayırt edebilmek mümkündür. Fakat bu işlemler anında kati ve net çözümler sunmadıkları için suiistimal edilmeye de fazlaca açık konulardır. Sözde medyum olan bir kişi büyü yaptığını ya da yapılmış olan büyüyü bozarak etkisiz hale getirdiğini iddia edebilir. Esasen çaresizce sonuç arayan birey bu sefer de yapılan işlemin kendi beklentisi doğrultusunda çözüldüğüne inanarak bir bekleyiş içerisine girer.

Büyü Bozdurma İşlemi
Bilimsel ve kati sonuçları net olarak bilemeyeceğimiz büyü yapmış oldurma yahut büyü bozdurma eylemeleri bu açıdan son aşama kolaylıkla kötü niyetli sözde medyumlar tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Çünkü zaten medyumdan yardım alacağına ve bir çözüme ulaşacağına inanan kişi duygusal şekilde mantığını devre dışı bırakarak hareket ettiği için bu bekleme süresini de kendi içerisinde mantıklı ve lüzumlu bulur. Sonucunda da arzu ettiği emeline ulaşacağına inanarak maddi anlamda da zarara uğrayabilir. Bu bağlamda doğru ve güvenli olan medyumu bulabilmek ve ortak bir çalışma yürütmek çok önemlidir.


1 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 20 kez görüntülendi

Medyumlar güvenilir mi Medyum Hoca

DİĞER YAZILAR

Nazar Büyüsü

Nazar Büyüsü Nedir Nazar büyüsü isminden de anlaşılacağı üzere nazar işleri için uygulanmakta olan büyü çeşididir. Nazar büyüsünün hem ak büyü kategorisinde, bununla beraber kara büyü kategorisinde yeri bulunmaktadır. Nazar büyüsünün ak büyü kategorisindeki yeri bir kişiye karşı değen nazarları yok edebi...

1 hafta önce Oku »

Adet Kanı Büyüsü Nedir

Adet Kanı Büyüsü Nedir Adet kanı büyüsü, kadınların adet döngüsü sırasında salgıladıkları kanın büyülü olarak kullanılmasıdır. Bu tür büyüler genellikle aşk bağlamında yapılır ve bir kişiyi kendine aşık etmek veya sadakatini sağlamak için kullanılır. Adet kanının büyülü gücüne inanmak, eski çağlardan ber...

1 hafta önce Oku »

Evi terk eden kocayı geri getirme

Evini Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Büyüsü, her insanın ihtiyaç duyacağı bir durumdur. Ayrılan iki çiftten evi terk eden bir taraf olabilir. Bu vaziyet ise bir aileyi yıkacağı için çok üzücü bir hal alır. Bu tarz vakalarda evi terk eden karıyı ya da kocayı geri döndürmek için bazı yöntemler aranır. Bu yöntem...

1 hafta önce Oku »

Ölüm büyüsü nedir

Ölüm Büyüsü Büyüleri kategorize edecek olursak en başta iyi ve kötü (kara) büyüler olarak ikiye ayırabiliriz. İyi büyüler genellikle bireyin çevresine zararı olmayan yapıldığında kişiye refah veren büyülerdir. Ölüm büyüsünü ise adından da anlaşıldığı üzere kara büyüler altında sınıflandırılır. Yapıldığın...

1 hafta önce Oku »

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır Etkisi Nedir

Papaz büyüsü kötü niyetli ve iyi kalpli olarak yapılabilen büyü çeşitlerinden biridir. Genel kullanımı, evli bayanlar tarafınca kocalarını evlerine bağlamak için yapılır. Bu büyü ile kocalarının evlerine ve kendilerine bağlanmalarını isterler. Büyüyü yapmış oldurmak ve bozdurmak isteyenler ne olursa olsu...

1 hafta önce Oku »
bağlama büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü pendik escort anadolu yakası escort kocaeli escort buca escort pendik escort