Şans Büyüsü Yaptırmak İsteyenler

şans büyüsü, kişilerin yaşamında noksan olan şansı vermek ve hayatlarını güzelleştirmek için yapılır. Çağlar süresince en sık tercih edilen büyülerden biridir. Çünkü şans büyüsü fazlaca masum ve iyi bir büyüdür. Aslabir kötü niyet taşımaz ve hiç kimseye zarar vermez. Şans büyüsü bireyin kendi için yaptırabildiği bir büyü olmasının haricinde herhangi başka bir birey için de başvurabileceği bir büyüdür. Birey bir başka kişiye şans büyüsü yaptırmak istediğinde ona haber vermek ya da ondan haber almak zorunda değildir. Yalnız büyüyü kim için yaptırmak istediğini seçmeli, kendine gerçek ve bilgili bir bilici bulmalı, niyetini açıkça ifade ederek sihrin yapılmasını istemelidir. Şans büyüsünün çoğu kahin tarafından sorgulanmadan ve hızlı bir halde yapılmasının en temel sebebi ise ferdin yaşamında yalnızca pozitif yönde sonuçlar doğuracak olmasıdır.

Şans büyüsü biroldukça farklı nedenle yapılır. Şans büyüsü yaptırmak isteyenler bu sebepleri öğrenerek karara varabilir. Şans büyülerinin en yaygın kullanılmakta olduğu durumlardan birkaçı şöyledir:

Evlilik çağına gelmiş ama görüştüğü kimse olmayan ya da görüşse bile bir türlü sonuca varamayan kısa süreli ilişkiler yaşayan insanlar için kısmet açmak amacıyla şans büyüsü yapılabilir. Şans büyüsü sayesinde bireyin kısmeti açılır ve mutlu bir evliliğe sahip olabilir.
Yaşamdan zevk almayan herhangi bir birey hayat enerjisini yükseltmek amacıyla, bu fert hayattan zevk alamadığının bilincinde değilse çevresi tarafınca hayat enerjisinin yükselmesi amacıyla şans büyüsü yapılabilir.
Yaşamı süresince çok kararsız olan, atacağı adımlardan emin olamayan bu yüzden birçok fırsatı kaçıranlar şans büyüsü yapmış oldurabilir. Şans büyüsü sayesinde atacakları adımlardan kesin olurlar ve korkularından kurtulabilirler.
Kişiler yaşamı süresince bir tek güzel olan şeylerle karşılaşmak istedikleri için şans büyüsü yaptırabilirler
Yatırım yapan bir fert yatırımlarının değerlenmesi ve bu sayede maddi seviyesinin yükselmesi için şans büyüsü yaptırabilir. Şans büyüsü yardımıyla bir kere artan maddiyat katlanarak büyüyerek kişiyi istediği zenginliğe ulaştıracaktır.
Okul hayatında başarılı olmak isteyen bir birey şans büyüsü yapmış oldurarak bilimsel niteliği olan başarısını arttırabilir bu sayede kendisine yeni fırsat kapıları aralayabilme şansını elde etmiş olur.
İflasın eşiğinde olan kişiler de şans büyüsü yapmış oldurarak şirketlerini, mallarını ve paralarını kurtarabilirler.
Tüm bu örnekler çağlar boyunca sayısız şans büyüsü yapılarak düzelen ve mutluluğa ulaşan hayatların örnekleridir. Şans büyüleri yüksek oranda meblağ ve kişilerin hayatlarını pozitif yönde etkiler. Sayılan örneklerin haricinde, eski çağlardan beri, yapılan harplardan önce şans büyülerine başvurulmuş olduğu ve bu sayede krallıkların yıkılıp yerine yenilerinin kurulduğu hatta devirlerin kapanıp yeni devirlerin açıldığı bilinmektedir. Doğal olarak şans büyülerinin de öteki tüm büyülerde olduğu benzer biçimde gerçek, deneyimli ve bilgili medyumlara gereksinimları vardır. Çünkü diğer büyüler gibi şans büyüleri niyetler ve oluşan enerjilerin ürünüdür ve şans büyüsünü başarıya ulaştıran püf noktalardan biri de büyüyü yapan medyumdur.

Şans Büyüsüne İhtiyaç Olduğu iyi mi Belli Olur?
Şans büyüsü insanı olumsuzluklardan kurtarmasıyla meşhurdur. Bu yüzden çoğu zaman kişiler kendileri için şans büyüsü yaptırırlar. Şans büyüsüne ihtiyacı olduğunu bireyin kendisi veya yakınları fark edebilir. Öncelikli olarak birey enerjisinin düşük olduğundan yakınabilir. İşlerinin yolunda gitmediğinin bilincinde vardıktan sonra ilişki hayatını gözden geçirir şanssız bireyin muhtemelen ilişki hayatı da düzgün ilerlemiyordur. Bu içsel olumsuzlukların yanı sıra fert maddi sorunlarla da karşı karşıya kalıyor ise ne kadar şanssız bir kişi olduğunun yavaş yavaş farkına varacaktır.

Eğer kişi kendi kendine yaşamında olumlu aslabir şey olmadığının, aslabir şey yapmasa bile tüm olumsuzlukların onu bulduğunun bilincinde olamıyorsa yakın çevresinde onu hakkaten seven tanıdıkları bu durumun farkına varabilir. Bu tanıdıklar genelde ebeveynler olmakla birlikte yakın bir dostta olabilir. Yaşamı olumsuzluklarla dolu insan bunun farkındaysa yaşamının iplerini yine eline alıp şanssızlıklardan kurtulmak için şans büyüsü yapmış oldurmak isteyenler veya onun bu haline üzüldüğü için ve iyi olmasını istediği için onun yerine bir seveni şans büyüsü yaptırmak isteyebilir.

Şans Büyüsü nasıl Yapılır?
Şans büyüleri olumlu enerjilerin kontrolü ve yönlendirmesiyle yapılır. Büyüyü yapmış oldurmadan önce işinde uzman, hakiki bir medyumla mesajşime geçip, anlaşma sağlanmalıdır. Daha sonra medyuma şans büyüsü yapılacak kişi hakkında gerekli ve önemli bilgilerin iletilmesi gerekir. Şans büyüleri kişisel olmaları sebebiyle iletilen bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Özellikle doğum tarihleri mevzusunda karışıklık yaşanmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü yaşamış olduğumız coğrafya insanların gerçek doğum tarihleri ve kimlikte yazan doğum tarihleri arasında bazı farklar görülebilmektedir. Verilen bilgilerdeki tutarsızlık yahut yanlışlık büyüyü derinden etkileyecek ve yüksek oranda tutmasını engelleyecektir. Yapılan şans büyüsünün büyü yaptırana da büyü yapılana da bir zararı yoktur. Çünkü şans büyüsü ferdin yaşamını pozitif etkilemeye yönelik pozitif bir büyüdür. Bundan dolayı şans büyüsü yapmış oldurmak isteyenler çekinecekleri bir vaziyet olmadığını görür.

7 Gün Şans Büyüsü Nedir?
Şans büyüleri arasından en sık tercih edilenlerden biri 7 gün şans büyüsüdür. 7 gün şans büyüsü yardımıyla en şanssız kişiler bile değişimi görür ve şanslarının açıldığının farkına varır. 7 gün şans büyüsü öyledir ki en olmaz denileni oldurur. Örnekle açıklamak gerekirse, bu büyü yardımıyla asla evlenemez kısmeti bağlı denilen kişilerin bir anda kısmeti açılıp mutlu bir yuva kurma şansı olur yahut iflasın eşiğindeki birey bir anda iflastan kurtulup zenginliğine zenginlik katabilir. 7 gün şans büyüsü adından da anlaşılacağı üzere tam yedi gün süreyle yapılır ve ay evresi olarak ilk dördün son günü yapılması uygun olur. 7 gün şans büyüsü için çok basit üç malzemeye ihtiyaç vardır bunlar: su, kâğıt ve 7 gün mumudur.

Yapılışı da minimum malzemeleri kadar basit olan bir büyüdür. Öncelikle bir tabak su ile doldurulur. Malzemelerden biri olan kâğıt parçasına ise arzu edilen şey yazılır. Örneğin, hayırlı kısmet, para, akademik başarı, saygınlık, mutluluk vs. İstenilen şey yazıldıktan sonra kâğıt su dolu tabağa bırakılır ve mumlardan biri yakılarak kâğıdın üzerine konulur. Bu işlem yedi gün boyunca devamlı olarak tekrarlanır. Bu sayede büyü meydana getirilen ferdin şansı açılacaktır. Daha önce de belirttiğimiz şeklinde büyü ne kadar bayağı olursa olsun temeli niyetlere ve enerjiye dayanır bundan dolayı mutlaka gerçek bir bilici tarafınca yapılmalı ve büyü yapmış olduran kişiler kahin tarafından yönlendirilmelidir. Aksi halde sıradan olduğu düşünülen 7 gün şans büyüsü tutmayacak ve büyü meydana getirilen bireyin şansında bir değişiklik olmayacaktır.

Kısmetin Açılması İçin yapılan Şans Büyüsü
Uzun yıllardan beri her vakit diliminde görülen evlilik sorunu için sıkça başyaralanan şans büyülerinden biri de kısmetin açılması için meydana getirilen şans büyüsüdür. Bu büyü tam 21 gün boyunca devam eder. Bir bardak temiz suya “tanrıümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil kararlı. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.” ayetleri tam 101 kere okunur her gün tekrarlanan bu süreç sonucunda kısmetinin kapalı olduğu kabul edilen kişi bu sudan içer böylelikle kısmeti açılmış olur. Kısmeti oluşturulan ferdin yakın zamanda talipleri doğar ve bu talipler kısa süreli ilişkiler değil uzun vadeli evlilik hedefli taliplerdir. Bu büyüyü bir tek dua olarak düşünmemek gerekir ayetleri okurken verilen enerji çok önemlidir. Bu yüzden medyum olmayan bayağı insanoğlu yerine, enerji yönlendirme mevzusunda uzman medyumlar bu büyüyü yapmalıdır. Aksi takdirde büyü tutmayacaktır.

Şans Büyüsü Faydaları nelerdir?
Şans büyüleri için bir tek faydadan oluşuyor demek yanlış olmayacaktır. Büyü meydana getirilen kişiye aslabir zararı olmayan şans büyüleri deneyimli medyumlar tarafınca yapıldığında birey için saf fayda sağlarlar. Bu nedenle şans büyüleri öteki büyü türleri ile karıştırılmamalıdır. Özellikle kara büyüler ile karıştırıp zararlı olduğunu düşünen bir kesim vardır. Ancak tekrar yeniden belirtilmelidir ki şans büyüleri pozitif yönde büyülerdir ve asla zararlı değillerdir. Şans büyülerinin faydaları tek bir kategoride incelenemez. Çünkü şans büyüleri yapım amacına göre maddi, içsel veya her ikisini de içeren faydalar sağlar. Sürekli şanssız insanoğluın yanı sıra tek seferlik olaylar için de şans büyüsüne başvurulabileceği bilgisi göz ardı edilmemelidir. Örneğin, mezuniyet için son bir sunum yapması gereken öğrenci normalde ne kadar şanslı olursa olsun işini riske atmak istemeyebilir.

Bu yüzden deneyimli bir kahin bulup şans büyüsü yapmış oldurarak şans büyüsünün koruması altına girer ve hayatını etkileyebilecek bir olayın kötü sonuçlanmasını engellemiş olur. Bu örneğin haricinde devamlı şanssız olan insanlarda hayat çizgilerini değiştirebilmek için şans büyüsünün yararlarından yararlanabilir. İşi sürekli ters giden kişiler hayatta ne kadar mutlu olabilirler diye düşünmek gerekir. Şans büyüleri temelde kişilerin mutlulukları için bir araç konumundadır. Ve mutluluk için araç olan şans büyüleri çağlar süresince biroldukça ırk ve kavim tarafından kullanılmış faydaları dilden dile iletilmiştir.

Şans Büyüsü emareleri nelerdir?
Şans büyüsü yaptırdıktan sonrasında işe yarayıp yaramadığının iyi mi anlaşılacağı çok büyük bir merak mevzusudur ve kişiler bu konuda hep şüphe duymuştur. Bu şüphelerden kurtulmak için şans büyüsü yapılmış olduktan sonrasında büyü meydana getirilen kişide yaşanacak değişikliklerin belirtilerini bilmek gerekir. Bunu örneklerle açıklamak gerekirse:

Şans büyüsü meydana getirilen kişi daha önceden hangi ruh halinde olursa olsun şans büyüsü yapılmış olduktan sonra pozitif yönde bir insana dönüşür ve enerji dolu olur
Şans büyüsü meydana getirilen kişinin düşünce yapısı yavaş yavaş değişmeye adım atar. Bu sayede olaylara daha olumlu yaklaşır ve olumlu düşüncelere haiz olabilir.
Şans büyüsü yapılan fert aniden iyi haberler almaya başlar ve yaşamının iyi yönde ilerlediği görülür.
Şans büyüsü meydana getirilen kişi bilimsel niteliği olan başarısının artması için şans büyüsü yapmış oldurdıysa bilimsel niteliği olan başarıları artmaya başlar
Şans büyüsü yapılan birey maddi açıdan fayda sağlamak amacıyla büyü yaptırdıysa yatırımlarının değerlendiği, girişimlerinin başarılı olduğu ve işlerinin olumlu yönde gittiği görülür.
Birey zorluklar karşısında kalmış olduğunda bu zorluklardan hiç zarar almadan er veya geç kurtulmaya adım atar
Şans büyüsü yapılan ferdin işinde terfi ya da prim almaya, aranılan elaman olmaya adım atar
Kısmetinin bağlı olduğuna inanılan kişinin, şans büyüsü yapılmasıyla kısmeti açılır ve hayırlı teklifler almaya başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara

papaz büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü papaz büyüsü aşk büyüsü bağlama büyüsü aşk büyüsü papaz büyüsü papaz büyüsü jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı gebze escort